Onderwijsvormen

Met in totaal 60 scholen biedt de Almeerse Scholen Groep een divers en uitgebreid aanbod aan openbare en Algemeen bijzondere scholen in heel Almere. De basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs zijn goed vertegenwoordigd in alle stadsdelen van Almere. Er ligt een sterk accent op de presentatie en profilering van de individuele scholen. Ouders en leerlingen profiteren van een optimale samenwerking op het gebied van onderwijsontwikkeling, zorg en doorstroom van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. De Almeerse Scholen Groep biedt een aantal scholen dat zich baseert op een onderwijskundig concept, waarvan u hieronder een beknopte beschrijving aantreft. De invulling per school vindt u op onze scholenkaart en op de websites van de scholen.

Dalton
Dalton onderwijs is er op gericht leerlingen eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en zelfstandigheid bij te brengen, maar ook te leren samenwerken. In de rechterkolom leest u meer over Dalton onderwijs en waar onze Daltonscholen in Almere te vinden zijn.

Montessori
Uitgangspunt van het Montessorionderwijs is dat het kind zich ontwikkelt door vanaf jonge leeftijd oefeningen te doen die zijn geest scherpen. Leren wordt volgens grondlegger Maria Montessori gemakkelijker door goede waarneming. Essentieel in het Montessor onderwijs is de individualiteit van een kind. In de rechterkolom leest u meer over Montessori onderwijs en waar onze Montessorischolen in Almere te vinden zijn.

Jenaplan
Het Jenaplan onderwijs werkt met stamgroepen. Groepen leerlingen zitten niet per klas, maar per leeftijdsgroep bij elkaar (onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Op Jenaplanscholen wordt gewerkt met een weekplan, waarin de basisactiviteiten spreken, spelen, werken en vieren centraal staan. In de rechterkolom leest u meer weten over Jenaplan en waar onze Jenaplanscholen in Almere te vinden zijn.

O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd)
Dit schooljaar is de Almeerse Scholen Groep op twee van haar basisscholen, de Argonaut in Waterwijk en Digitalis in Kruidenwijk, gestart met O4NT. Het O4NT staat voor Onderwijs voor een Nieuwe Tijd en is een nieuw onderwijsconcept waarbij als startpunt uitdrukkelijk wordt gekozen voor de ontwikkeling van het individuele kind en “leren op maat” centraal staat. De nadruk ligt hierbij op de ontwikkeling van talent en functioneren in de wereld van morgen. Kenmerkend voor dit onderwijs is de inzet van de iPad, waarbij ieder kind zijn eigen exemplaar heeft. Via deze iPad, waarmee ze verbinding kunnen leggen met het virtuele netwerk van de school, volgen leerlingen via een gepersonaliseerde leerweg. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden en interesses van die leerling. De leerkracht heeft daarbij voornamelijk een rol als coach, die ook de werkzaamheden van de leerlingen op de iPad monitort en kan bijsturen. Meer informatie over O4NT kijk op www.o4nt.nl.

Brede Scholen
Een Brede School is geen onderwijskundig concept, maar een school die structureel samenwerkt met andere instellingen zoals kinderopvang, welzijnswerk, muziekschool of sportvereniging. Het doel is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Het gemak voor de ouders is dat de kinderen op één plek worden gebracht en opgehaald. In de rechterkolom leest u meer over Brede scholen en waar onze Brede scholen in Almere te vinden zijn.