Almeers onderwijs publiceert vergelijkbare Cito-resultaten

21-03-2013

Almeers onderwijs komt tegemoet aan politieke wens publicatie transparante en vergelijkbare Cito-resultaten

Staatsecretaris Sander Dekker van Onderwijs stuurde onlangs zijn besluit over het openbaren van de Cito-resultaten naar de schoolbesturen. Dit naar aanleiding van de aanvraag van RTL-nieuws via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De koepelorganisatie voor het basisonderwijs PO-Raad heeft laten weten hier niet blij mee te zijn. De PO-Raad vindt dat de Cito-scores pas openbaar moeten zijn als deze ook echt vergelijkbaar en transparant zijn. Door vele Kamerleden worden de Cito-resultaten als een kaal cijfer gezien en bestaat een school uit meer dan alleen een optelsom van de Cito-scores.

Om ouders een compleet beeld te geven van de Almeerse scholen lanceert Almere vandaag, op de dag van de leerplicht, de website Schoolinzichtalmere.nl. Een onafhankelijke website waar alle informatie over basisscholen bijeen is gebracht zodat ouders deze kunnen vergelijken en zo de beste school voor hun kind(eren) kunnen kiezen.

Al eind 2011 is vooroplopend aan de actuele commotie rondom openbaring van Cito-scores tijdens een gemeenteraadsvergadering in Almere besloten ouders meer inzicht te geven in schoolresultaten van basisscholen in Almere. De Almeerse besturen, Almeerse Scholen Groep, PRISMA EN SKOFV hebben toen het initiatief genomen voor het ontwikkelen van Schoolinzichtalmere.nl.

Ingrid Verheggen, voorzitter College ven Bestuur van de Almeerse Scholen Groep: “Ouders zijn heel goed in staat een school voor hun kind te kiezen. Daarbij kijken ze niet alleen naar leerresultaten, maar juist ook naar de manier waarop de school met hun kind omgaat. Past die manier bij hun idee over opvoeden en lopen er fijne leraren en leraressen rond? Deze website helpt om voor een bezoek aan de school al veel informatie te verzamelen, zodat ouders de goede vragen kunnen stellen.”

Het doel is ouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij de basisschoolkeuze d.m.v. overzichtelijke en vergelijkbare informatie over onder andere resultaten, leerlingenaantal en werkwijze. Naast de publicatie van de 'kale Cito-cijfers' krijgen scholen de kans context te plaatsen met daarbij een missie en toekomstvisie. Schoolinzichtalmere.nl zorgt ervoor dat ouders zich beter dan ooit kunnen verdiepen in de schoolkeuze voor hun kind(eren).

René Peeters, wethouder jeugd, onderwijs en sport in Almere: "Ik ben heel blij met deze website. In het Almeerse onderwijsbeleid speelt transparantie een belangrijke rol. Schoolinzichtalmere.nl geeft alle belanghebbenden inhoudelijke informatie over de schoolprestaties. Deze openheid geeft iedereen de kans om het gesprek aan te gaan over kwaliteit. Schoolinzichtalmere.nl is goed voor iedereen, maar in het bijzonder voor het kind."

De schoolbesturen kozen vandaag, 21 maart, voor de lancering van de website, vanwege 'de dag van de leerplicht' en dus de dag van het leerrecht. Op de dag van de leerplicht staan we stil bij het recht op onderwijs. Ouders voelen de verantwoordelijkheid de juiste basisschool voor hun kind(eren) te kiezen. Schoolinzichtalmere.nl ondersteunt dit proces omdat de juiste basisschool van grote invloed is op de verdere schoolloopbaan en dus op het leven van een kind.