De Almeerse Scholen Groep zoekt voor de Watertuin een

                                       logopediste (1,0 fte, betreft zwangerschapsvervanging)

De Watertuin is een school voor speciaal basisonderwijs. Momenteel bezoeken ongeveer 335 leerlingen onze school, verdeeld over 22 groepen: 8 in de onderbouw, 7 in de middenbouw en 7 in de bovenbouw.
Een deel van de leerlingen heeft een indicatie (cluster 2, 3 of 4) en wordt begeleid door de Stichting Gewoon Anders.
 
De opdracht die wij ons als team van De Watertuin stellen is de leerlingen waarvan de ontwikkeling stagneert (weer) het gevoel te geven succesvol te zijn. Dit doen we door de leeromgeving overzichtelijk, veilig en gestructureerd te maken. Hierdoor hopen we bij te dragen aan het optimaal functioneren van onze leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. We helpen hen in het verkrijgen van een positief zelfbeeld en proberen hen voldoende zelfstandigheid te geven om later in de maatschappij te kunnen functioneren.
 
Wij zoeken per 1 april 2011  een logopediste die met veel enthousiasme de kinderen van de Watertuin behandelt en logopedie ook in de klassensetting weet toe te passen.

Wij zoeken een logopediste die:

• Goede contactuele eigenschappen bezit
• Flexibel en objectief is
• Ervaring heeft met de leeftijdsgroep en de doelgroep van het SBO
• Gekwalificeerd is

Kiezen voor de Watertuin is kiezen voor:

•  Een grote organisatie met een duidelijke zorgstructuur
•  Hulp, zorg en aandacht bieden aan leerlingen
•  Een school met oog voor structuur
•  Samenwerken met verschillende disciplines
•  Leren van elkaar 

Geïnteresseerd, maar wilt u nog meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Karin Aarden, directeur van de Watertuin (06-414783616).
Stuur een uitvoerige sollicitatiebrief en CV voor 8 februari 2011 naar vacature@asg-almere.nl.